Kaip padidinti studentų su negalia dalyvavimą tarptautiniuose studijų mainuose?

WITH Švietimo mainų paramos fondas
Better life & Wellbeing
Application period ends

30 August 2019

Project takes place in

Vilnius, Lithuania

Schedule
Start

05 September 2019

Finish

03 November 2019

Boot Camp days (all mandatory)
Kick-off

05 September 2019

Demola Jam #1

19 September 2019

Demola Jam #2

10 October 2019

Final Demonstration

03 November 2019

Apply for this challenge  

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person / Demola

Contact Demola if you have any questions about the challenge.

Marija Tunkevičiūtė
Facilitator

+37063798059

marija.tunkeviciute@demola.net

Kaip padidinti studentų su negalia dalyvavimą tarptautiniuose studijų mainuose?

WITH Švietimo mainų paramos fondas

Programa „Erasmus+“ aukštojo mokslo srityje yra atvira visiems studentams, ypač skatinami dalyvauti specialiųjų poreikių turintys jauni žmonės (pavyzdžiui, turintys negalią, kurių fizinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo šio žmogaus dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas). Tačiau yra susiduriama su problema, kad, negalią turinčių studentų dalyvavimas studijų mainuose ar tarptautinėse praktikose yra itin mažas.

Better life & Wellbeing

Background

Švietimo mainų paramos fondas – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą gyvenimą“ programas ir kitas Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokymo bei sporto srityje. Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo, profesinio mokymo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms. Programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritis apima bendrąjį ugdymą, aukštąjį mokslą, profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą. Finansavimas skiriamas tarptautiniams mobilumo projektams, kurių metu keliama kvalifikacija, studentų mainams ir praktikoms, inovatyvių produktų švietimo srityje kūrimui. Socialinė įtrauktis yra vienas iš „Erasmus+“ prioritetų.

Problem

Šiuo metu, negalią turinčių studentų dalyvavimas studijų mainuose ar tarptautinėse praktikose yra per mažas. Todėl Švietimo mainų paramos fondas ieško būdų, kaip pritraukti specialiųjų poreikių turinčių studentus dalyvauti programoje „Erasmus+“ – padėti jiems sužinoti apie galimybę dalyvauti tarptautinėse veiklose, padrąsinti, išsklaidyti kylančias baimes ir suteikti palaikymą paraiškos teikimo procese. Siūlomas sprendimas – priemonių rinkinys, kurį naudojant daugiau studentų sužinotų apie galimybę turint specialiųjų poreikių dalyvauti programos „Erasmus+“ veiklose: tarptautiniuose studijų mainuose, tarptautinėse praktikose, ir didesnis studentų skaičius išbandytų šias veiklas, pasinaudotų papildoma Švietimo mainų paramos fondo teikiama parama studentams, turintiems specialiųjų poreikių.

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar innovation challenges!

Leave an open application  

Contact person / Demola

Contact Demola if you have any questions about the challenge.

Marija Tunkevičiūtė
Facilitator

+37063798059

marija.tunkeviciute@demola.net

Get to know other challenges